Menu Close

PERSONVERNERKLÆRING

Behandling av personopplysninger

Oslo Helse samler inn personopplysninger fra deg som bruk gjennom registrering av kontaktinformasjon i bestillingsskjema på nettsiden vår. Denne informasjonen blir overført til vårt krypterte journalsystem og deretter slettet fra bestillingsløsningen. Vi lagrer ingen pasientdata andre steder enn i vårt journalsystem.

Vi vil kun bruke navnet ditt og andre personopplysninger i overensstemmelse med personopplysningsloven. Vi innhenter slik informasjon kun i de tilfeller det er relevant for oss og for din befatning med Oslo Helse. Behandling av personopplysningene skjer i henhold til norsk personvernlovgivning.

Kontaktinformasjon som telefonnummer og/eller e-post kan brukes til å ta kontakt med deg som har bestilt legetime hos oss.

Du har rett til å få innsyn i informasjonen som er lagret om deg og du kan be om å få slettet informasjon som er lagret om deg.

Ta kontakt på post@oslohelse.no hvis du ønsker å få innsyn i informasjonen vi har om deg eller om du har andre henvendelser relatert til personvern.

Covid-19 Test survey

We are conducting a short survey and would appreciate your participation by answering three short questions below.

X