Menu Close

PRISER HOS FASTLEGEN

Gjeldende fra 1. juli 2018 - 30. juni 2019

Annet som ikke inngår i frikortgrunnlagetkroner
Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid/kveld, legevakt155/262
Hjemmebesøk på dagtid/kveld209/328
Enkel pasientkontakt ved telefon, sykemelding, rekvisisjon til røntgen/fysioterapi og henvesning til spesialist på gul trygdeblankett65
Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver54
Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urinsediment54

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlagetkroner
Utskrift av journal85
Tillegg for konsultasjon/sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen114
Tilleg for materiell ved besteme prosedyrer:
- Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m61
- Spirometri, EKG, rektoskopi, enklet sårskift m.m91
- Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m128
- Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m173
Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips, vaksiner, ortoser m.vEtter kostnad
Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner, henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten59
Når legen må kreve inn utbetalt honorar kan legen i tillegg till honoraret belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende detteEtter kostnad

PRISER FOR LEGEVAKT

Gjeldende fra 11. sep 2018 - 31. des 2018

Tjenesterkroner
Legekonsultasjon inkl. 1 prøve, sykemelding og henvisning550
Ekstra prøve (for hver ekstra prøve):130
EKG/Hjerte rytme registrering250
Sårbehandling500
Kirurgisk inngrep/ sårbehandling og sying av sår/kuttskader, behandling av inngrodd negl, abscesser eller trombosert hemoroider1000
Inhalasjon behandling i pari apparat450
Innsetting eller utskifting av urin kateter inkl kateter og forbruksmateriell:1000
Øreskylling for hver øre200

PRISER FOR HJEMMEBESØK

Gjeldende fra 11. sep 2018 - 31. des 2018

Tjenesterkroner
Hjemmebesøk inkl. sykemelding og henvisning990
Prøvetaking (inntil 3 prøver) :250
EKG/Hjerte rytme registrering250
Mindre kirurgiske inngrep / sårbehandling500
Større kirurgi/sårbehandling og sying av sår med lokal bedøvelse, behandling av inngrodd negl, abscesser eller trombosert hemoroider:1000
Inhalasjon behandling i pari apparat550
Innsetting eller utskifting av urin kateter inkl kateter og forbruksmateriell:1000
Øreskylling for hver øre200
Pris for oppstartspakke for medisiner varierer og er avhengig av individuelt behov. Pris vil derfor blir oppgitt ved hjemmebesøk.Varierer